Služby

Poskytujeme služby nejen komplexně, ale také jednotlivě. Rádi s vámi projdeme vaše potřeby a očekávání a připravíme pro vás návrh řešení.

Poradenská činnost

Provádíme poradenskou činnost v oblastech elektroinstalací vysokého a nízkého napětí, výroby rozvaděčů, záložních zdrojů, generátorů a alternativních zdrojů. Poskytujeme služby okolo energetických bilancí a analýzy sítě za účelem zhodnocení energetického stavu provozu. Jak takové energetické centrum realizovat jako celek? Patříme do skupiny Conteg a jsme schopni energo centra navrhovat kompletně.

Rozsah:

 • Zpracujeme přesnou analýzu stavů a posoudíme veškerá možná řešení. 
 • Zastoupíme vás při jednání a poskytneme odbornou pomoc.
 • Vypracujeme vám nabídky na jednotlivé služby, řešení či etapy vašeho projektu.

Projektová činnost

Na základě vašich požadavků připravíme projektovou dokumentaci pro realizaci vaší zakázky. Případně jsme schopni s vámi projít vaši dokumentaci a realizovat zakázku dle vašich podkladů. Zákazník od nás vždy obdrží finální projektovou dokumentaci reálného stavu.

Rozsah:

 • Připravíme projektovou dokumentaci pro realizaci vašich požadavků.
 • Účastníme se projektových schůzek a tvoříme projektovou dokumentaci.
 • Nabízíme pomoc při realizaci a tvorbu finální projektové dokumentace skutečného stavu.
 • Připravíme výrobní dokumentaci pro vaše rozvaděče.

Řízení, monitoring a aplikační nadstavby 

Logika řízení a dohled nad chodem technologií dnes patří k běžným zákaznickým požadavkům. Tyto služby můžete provozovat interně a nebo využívat externího vzdáleného dohledu. Vývoj řízení, vizualizace a speciálních aplikací vždy podřizujeme požadavkům zákazníků. Dokážeme spolupracovat s ostatními systémy podporující průmyslové a IT komunikační protokoly.

Rozsah:

 • Připravíme návrh řešení.
 • Zprovozníme potřebné průmyslové a IT technologie.
 • Nastavíme pro vás uživatelské prostředí.
 • Definujeme společně reakční časy.
 • Udržujeme řešení v chodu 24/7.

Servis a údržba 24/7

Poskytujeme servis 24/7 po celé České republice. Máme vlastní servisní teamdržíme servisní/náhradní díly skladem. Reakční časy dokážeme udržet v jednotkách minut, dle lokality. Servisní smlouva vždy definuje konkrétní podmínky pro poskytování servisu.

Rozsah:

 • Preventivní údržba a diagnostika na elektrických zařízeních VN a NN.
 • Záruční a pozáruční servis na realizovaných zakázkách.
 • Pozáruční servis na dílech jiných zhotovitelů.
 • Servisní smlouvy s garancí reakčního času.

Termovizní měření

Provádíme diagnostiku elektrických systémů a zařízení pomocí kalibrovaných měřících zařízení. Kontroly jsou vhodné pro provádění preventivních prohlídek z důvodu včasné detekce problému a zamezení případné poruše zařízení. Je možné provádět kontrolu rozvodných skříní, elektromotorů, ložisek a zamezit tak požáru, spálení nebo mechanickému poškození.

Rozsah:

 • Provádíme diagnostiku částí motorů a kompresorů.
 • Lokalizujeme vadné spoje, součástky a uložení.
 • Identifikujeme tepelně technické závady budov a konstrukčních zařízení.

Analýza sítě a revize elektro

Provádíme dlouhodobý záznam provozních stavů i diagnostika elektrických parametrů sítě včetně měření stability sítě, výchozí a periodické revize VN, NN a koncových elektro zařízení.

Rozsah:

 • Diagnostikujeme elektrické parametry sítě (I, U, P, THD, atd.).
 • Staráme se o dlouhodobý záznam provozních stavů.
 • Vyhodnocujeme odběrové špičky a výpadky sítě.
 • Měříme a lokalizujeme zátěže induktivního a kapacitního charakteru.
 • Měříme vyšší harmonické složky proudu a napětí.
 • Provádíme revize a certifikace našich výrobků, kompletních řešení a pravidelné údržby.